GTB-ESF

GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, ondersteunt werkzoekenden met een beperking of een gezondheidsprobleem om passend werk te vinden of te behouden.

GTB ervaart dat ze heel wat mensen bereiken en ondersteunen, maar merkt ook dat ze de meest kwetsbare mensen vaak niet bereiken met hun bestaande aanbod.

Met Europese steun (ESF middelen) werd in Limburg het project  'We go to work' uitgewerkt, waar onder andere CAW/LiSS partner in is. Via outreachende werkvormen wil GTB werken aan meer  verbinding met de doelgroep.

Het LiSS ondersteunt GTB-werkers hierin en er wordt ondermeer samengewerkt met de Limburgse Straathoekwerkers.

Meer info : erik.vreven(at)cawlimburg.be