LiSS is het Limburgs ankerpunt voor de thema’s straathoekwerk, rondhangende jongeren en outreachend werk

LiSS Genk

Over LiSS

We adviseren, begeleiden organisaties, lokale besturen en veldwerkers die inzetten op straathoekwerk, outreachend werken en rondhangen. We hebben een goed zicht op zowel de landelijke als de stedelijke context in Limburg. In bijna elke gemeente hebben we door veldwerk of onderzoekswerk, maar ook door onze sterke verankering met CAW Limburg,  zicht op de lokale situatie. 

Sinds 2018 maakt LiSS deel uit van CAW Limburg, waardoor we ons aanbod nog beter kunnen realiseren.