ons aanbod voor lokale besturen

Sinds 1997 is het LiSS het Limburgs aanspreekpunt voor lokale besturen en andere organisaties die vragen hebben over het fenomeen rondhangen of ondersteuning willen bij het uitwerken van een beleid.

Advies beleid
Advies bij het opmaken van een beleid waarbij het LiSS werkt aan:

1. een gedeelde visie over rondhangen met alle betrokken lokale actoren;

2. het mee helpen in kaart brengen van de leefwereld en behoeften van deze groep jongeren.

Het LiSS heeft een adviserende rol. We stellen een brede stuurgroep samen die vorm geeft aan een beleid voor en met rondhangende jongeren. We voorzien hiervoor een 5-tal vergaderingen en een 5-tal samenkomsten met een voorbereidend comité.
Het LiSS werkt hierbij zowel pro- als re-actief; m.a.w. ondersteunend en begeleidend vanuit een jeugdwerkvisie en strategisch in situaties van overlast. Een positieve en gezamenlijke aanpak die op lange termijn ook effect heeft op overlast.

 

Begeleiding 'veldwerker rondhangende jongeren'
De initiatiefnemer (vaak een lokaal bestuur) geeft een medewerker (vaak iemand van de jeugddienst) de mogelijkheid om op straat te werken met rondhangende jongeren. Door ‘outreachend’ en buiten de comfortzone van een bureau te werken, legt deze veldwerker contacten met de doelgroep. Deze specifieke werkmethode vraagt een intensieve begeleiding en ondersteuning.

Om de veldwerker voldoende handvaten te geven om op straat te functioneren, biedt het LiSS volgende ondersteuning:

  • werkbespreking: 2-maandelijks, in het begin kan de frequentie hoger liggen;
  • intervisie: de veldwerker is lid van een intervisie groep. Mogelijke onderwerpen tijdens deze overlegmomenten zijn uitwisselen van straatervaringen, projecten rondhangende jongeren..;
  • groot team: 2 keer per jaar organiseert het LiSS een groot team met de collega's van het straathoekwerk;
  • voorbereiding stuurgroep: het LiSS bereidt de agenda van de stuurgroep voor met de jongerenwerker en zetelt mee in de stuurgroep rondhangende jongeren met diverse diensten en organisaties.

 

Kostprijs
€ 1.200 op jaarbasis voor de begeleiding van één veldwerker en een adviesfunctie beleid rondhangen.

Meer info : contacteer ons