wat is outreachend werken

 

Outreachend werken is in. Het besef van voorzieningen en diensten dat ze heel wat mensen, vooral de meest kwetsbaren, niet of moeilijk bereiken laat organisaties beseffen dat ze meer 'uit hun kot moeten komen' ipv een aanbod te doen vanuit hun bureau. 

Maar outreachend werken is meer! Het is een manier van kijken en handelen om met de meest kwetsbaren mensen uit onze samenleving aan de slag te gaan.

Definitie van outreachend werken :

"Outreachend werken is een werkwijze die uit gaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst- , hulp- en zorgverleningsaanbod. Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met outreachend weken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving". (Dewaele, De Mayer en Beelen, 2012)

Meer info over outreachend werken vind je op de website van SAM vzw