Straathoekwerk Pelt

Het straathoekwerk in Pelt wordt ingevuld door 1,5 VTE krachten.

  • Mira Kwanten werkt met kwetsbare groepen en jongeren en is structureel verbonden met de ZorggroepZin. Tel  0494/70.68.41                                             Mail mira.kwanten@zorggroepzin.be
  • Pieter Jacobs werkt met kwetsbare jongeren en met dak- en thuislozen in het project cabrio     Tel   0484/77.63.28   Mail  pieter.straathoekwerk@cawlimburg.be