Straathoekwerk in 't kort

'Straathoekwerk is een actieve, positieve, relationele, onvoorwaardelijke en politiserende werkvorm van aanwezig zijn, gericht op de realisatie van een kwaliteitsvol leven van gasten en groepen in de meest kwetsbare posities.' (definitie uit 'straathoekwerk het boek, januari 2021 door SAM en LiSS/CAW Limburg).

Straathoekwerk in Vlaanderen ontstond in 1985 in Limburg als antwoord op de toenemende drugproblematiek. Het toenmalige CAD (nu ZorGGroepZin) stelde vast dat het bestaande aanbod van hulpverlening heel wat gemarginaliseerde druggebruikers in verschillende steden, gemeenten niet bereikte. Dus werden straathoekwerkers ingezet die de gasten gingen contacteren in hun leefwereld, de straat, café, publieke ruimte. 

In de loop der jaren werd de methodiek verfijnd en onderbouwd. Gaandeweg werd de werkvorm straathoekwerk ook ingezet om andere kwetsbare doelgroepen te bereiken. 

 

Voor wie meer wil weten over straathoekwerk :