cabrio

Toenemende armoede, tegenslag, medische en psychische problemen hebben in de laatste jaren gezorgd dat er meer mensen dak- of thuisloos worden of dreigen om één of andere reden hun huisvesting te verliezen. Eén van de kenmerken van dak- en thuisloosheid bestaat eruit dat deze mensen ook minder geneigd zijn om hulp te vragen of zoeken bij diensten of instanties. 
Dakloosheid is helaas een fenomeen dat zich niet meer alleen afspeelt in grote steden als Brussel of Antwerpen. Uit cijfers van verschillende OCMW’s in Limburg bleek dat ook heel wat kleine, landelijke gemeenten opvallend veel dak- en thuislozen kennen.

Enkele gemeentebesturen hebben samen met CAW Limburg een nieuwe aanpak uitgewerkt door de inzet van multidisciplinaire teams. Afhankelijk van de lokale context zijn dit het OCMW, ZorGGroepzin (vroegere CAD Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen), CAW Limburg (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk), de Mobiele Herstelteams Reling en Noolim , Beschut Wonen en het LiSS (straathoekwerk). 
In 3 Limburgse regio's (Sint-Truiden, Pelt, Bilzen-Tongeren) werd een samenwerkingsverband opgestart met telkens een autonoom Cabrioteam. 

Cabrio is een multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen in 3 Limburgse regio's/gemeenten (Sint-Truiden, Pelt en Bilzen/Tongeren).

De teams hebben 3 doelstellingen tav de doelgroep

* aansluiting realiseren met de cliënt bij hulp- en dienstverlening en persoonlijk netwerk.

* werken aan huisvesting

* contact leggen met dak- en thuislozen in hun leefomgeving en een werkrelatie opbouwen

 

Cabrio werkt multidisciplinair waarbij deskundigheid over psychische kwetsbaarheid, woonproblemen, verslaving, basisrechten, armoede, outreachend werken in 1 team aan tafel zitten. 

In de praktijk gaat iedere deelnemende dienst met 1 personeelslid voor 2 dagen per week de dak- en thuislozen opzoeken in hun eigen leefomgeving. Op die manier wordt er geluisterd naar het verhaal van deze mensen en wordt er in overleg met hen gewerkt naar een aangepaste huisvesting met eventueel een begeleiding.  
Op korte termijn werken we aan concrete hulpvragen en aan gepaste huisvesting voor de mensen die deze het meest dringend nodig hebben. Op lange termijn zullen overheden alleszins werk moeten maken van kleine en betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen waardoor wonen voor meer mensen toegankelijk wordt. 

Meer info : 

Cabrio Pelt : theo.christoffels(at)cawlimburg.be

Cabrio Sint-Truiden : theo.christoffels(at)cawlimburg.be